Publicaties |Overzicht

nederlands
english


 
  WelkomOver Triqua InternationalMarktenToepassingenTechnologieënServicesReferentiesPublicatiesContactBegrippenlijst


Beyond the Call of Duty

Triqua has recently secured a DNV GL accreditation for ITS latest membrane bioreactor (MBR) water treatment system. The system employs the niw MemTriq marine Membrane Bioreactor technologie.

Download article (500 Kb - PDF)

Kerstgeschenk, flessenpost uit Mwamtsefu

We zijn met een aantal medewerkers van Stichting Wenzi al 5 dagen in Afrika. Vandaag vertrekken we voor twee dagen naar Mwamtsefu in Kenia. Ik ben zo benieuwd naar het waterproject. Op 24 februari 2014 vertelde ik de inwoners dat er een ‘village pump’ geschonken wordt door Triqua (International) bv.

Lees verder...

‘Next generation’ sewage treatment plants from Caspian Offshore Construction LLP (COC)

Triqua has supplied total wastewater solutions in the Offshore market since 2001. The company builds complete made-to-measure, wastewater treatment plants in modules, and places the plants in containers or as packages, depending on the space requirements allotted on the barge or platform.

Lees verder...

Triqua International bv winnaar van de Wageningse Ondernemersprijs 2013!

Trots hebben wij maandag 6 januari jl, uit handen van burgemeester Geert van Rumund, De Wageningse Ondernemersprijs 2013 ontvangen. “Het is een eer om deze mooie prijs te ontvangen en we zien dit als erkenning van onze activiteiten op het gebied van milieu, duurzaamheid en innovatie” aldus een zichtbaar verheugde Arnaud Duine, directeur/eigenaar van Triqua International bv.

Lees verder...

Vervuild proceswater proefboringen

Schaliegas is aardgas dat in grote hoeveelheden in diepere aardlagen opgesloten zit. Het is nog onduidelijk hoeveel daar van ook winbaar is en wat de milieugevolgen zullen zijn. Economisch gezien is schaliegas welkom als aanvulling op de slinkende voorraad fossiele brandstoffen.

Lees verder...

Bodemsanering Chemie-pack Moerdijk

Artikel Bodemsanering Chemie-Pack Moerdijk

Als gevolg van de grote brand op 5 januari 2011 bij het chemicaliën opslag- en mengbedrijf Chemie-Pack Moerdijk kwam een grote hoeveelheid en variëteit aan chemicaliën vrij. Verspreiding over een oppervlakte van acht hectare vond onder andere plaats door het   bluswater. De stoffen zijn in de bodem én in de omliggende sloten terecht gekomen.

Bron: Artikel Bodem oktober 2012
Auteurs: Roland Somers, Jeroen Kemperman, Mieke de Boer, Marc van Bemmel en Hans Ramaekers

Lees verder...

Purifying the Water

Recently, the Dutch wastewater treatment company Triqua commissioned its seventh sewage treatment plant in the Caspian Sea. This time at the request of Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Company in Korea (DSME), for installation on a shallow water drilling barge, under construction for operations in the Zhambyl field in the Caspian Sea.

Lees verder...

Energy-Efficient MBR process

Energy is always an issue in MBR applications because of the additional energy consumption for the cake layer control. A3 Water Solutions GmbH
and MMF MaxFlow Membran Filtration GmbH, together with Triqua designed a very attractive and energy efficient multideck module for larger MBR applications. Due to the smart and compact design, it is possible to combine flat sheet membranes having the advantage of minimum pretreatment in wastewater together with low energy consumption and small footprint as hollow fibre modules normally have.

Lees verder...

Aerobe biomassa zuivert afvalwater zuivelproducent

Toepassing van een Moving Bed Biofilm Reactor bij FrieslandCampina betekent de introductie van deze technologie op de Nederlandse markt voor industriële waterzuivering. In de reactor zet aerobe biomassa de verontreiniging in het afvalwater om in kooldioxide, water – bestemd voor de rioolwaterzuivering – en surplusslib.

Lees verder...

EHBO op afstand voor waterzuivering

Van een hotelschip in de Kaspische Zee tot een afvalwaterzuivering bij een fabriek in Nederland, de afvalwaterzuivering wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week in de gaten gehouden. Vanuit Wageningen. Met ‘remote technology assistance’ kan een Nederlandse watertechnoloog op afstand de prestaties van een zuiveringsinstallatie kritisch volgen en een procesoperator aan de andere kant van de wereld direct bijstaan.

Lees verder...

Eerste Moving Bed Biofilm Reactor in Nederland

Zuivelproducent FrieslandCampina heeft voor de zuivering van het afvalwater van zijn fabriek in Maasdam een ‘moving bed biofilm reactor’ in gebruik genomen. Deze biologische zuivering werkt met kunststof 
dragermateriaal waarop de zuiverende micro-organismen als een biofilm groeien.

Lees verder...

MBR at the Mill

Membrane bioreactor based treatment technology
at a paper mill. Manufacturing industry is continually exhorted these days to help the environment and the company balance sheet by increasing water efficienty in production processes.In the highly water intensive paper making industry, European companies have taken that message very seriously and with considerable success.

Lees verder...

Closing the water cycle

Modern society is finally coming to grips with its responsibility for preserving its natural resources. Increasingly stringent regulations are being put into place, in particular, to protect that most essential resource of all, fresh water.  There is thus an urgent need for efficient and reliable systems for the treatment and recycling of wastewater in industry and in the home.
One company which is taking te lead in the field of water treatment and recycling is Triqua B.V., based in Wageningen in the Netherlands.
 
Lees verder...

Treatment of oil-contaminated water

After a long journey at sea, warships from the Royal Netherlands Navy return home to the Netherlands Naval Base in Den Helder. During the trip, the ships collect wastewater which they are not allowed to discharge. This oil-contaminated water is collected from the engine room, the bilges and from fuel/seawater displacement systems.

Lees verder...

In Beeld - Afvalwaterzuiveringinstallaties Triqua werken ook bij extreem weer

Triqua bv in Wageningen boekt wereldwijd succes met de verkoop van installaties die afvalwater zuiveren met behulp van membraantechnologie. Zo heeft het bedrijf een olie/waterscheidingsinstallatie geleverd voor drie reststromen van de grootste, geïntegreerde olie- en gasproductiefaciliteiten in de wereld, Sachalin II in Rusland. De eerste stap is het afscheiden van de vaste stoffen uit het afvalwater. Daarna scheidt een speciaal platenfilter de olie en de vaste stoffen gelijktijdig af. Vervolgens passeert het water twee veiligheidsfilters en is de eerste zuivering achter de rug. De installatie voldoet aan zeer strenge eisen en doet zijn werk ook tijdens de hete zomers en zeer koude winters op het eiland Sachalin.

Lees verder...

Clean Ahead Full

The MEPC.159(55) Resolution amending the MARPOL 73/78 Annex IV sets new standards for the performance of onboard sewage treatment plants. Newbuilds will have to adhere to the amended IV regulations by the start of next year.

Lees verder...

MBR wacht op nieuwe impuls

Nederland verliest snel terrein in de ontwikkeling van
membraanbioreactoren. Waar de wereld zich enkele jaren geleden nog vergaapte aan baanbrekende projecten in Beverwijk en Varsseveld, lopen de plannen voor nieuwe MBR's voor huishoudelijk afvalwater nu telkens spaak. Ondertussen groeit de industriële markt razendsnel. En ook het buitenland zit niet stil. "MBR is de snelst groeiende watertechnologie van de laatste vijf jaar."

Lees verder...

Nederlandse hulp bij olie- en gaswinning in Rusland

Dat Nederland een waterland is, weet iedereen. Maar dat Nederland ook een internationale voortrekkersrol bezit op het gebied van waterbehandeling is niet algemeen bekend.

Binnen het grootste olie- en gasproject ter wereld, in Rusland, wordt het proceswater behandeld met een Nederlands systeem.

Lees verder...

Geavanceerd afvalwaterzuiveringssysteem voor Kaspische Zee

Door strengere lozingseisen en de toenemende mate van milieubewustzijn neemt de vraag naar geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen toe zoals de Membraan Bioreactor (MBR).

De technologie is door Triqua uit Wageningen al op grote schaal toegepast binnen de industrie, scheepvaart en offshore. De techniek heeft zich bewezen als betrouwbaar en voldoet aan de steeds strengere lozing- en veiligheidseisen.

Download PDF Offshore Visie JUL-AUG 2008 (1.6 Mb)

MBR systems safeguard Kashagan's service water

Kazakhstan has imposed tight discharge restrictions on offshore activities in it's sector of the Caspian Sea. The area around Agip-KCO's shallow water Kashagan development is also a nature reserve, housing breeding grouds for the protected sturgeon population.

All drilling barges and accommodation facilities on the Kashagan field therefore must incorporate specialized wastewater / sewage treatment systems.

Download PDF Offshore Magazine AUG 2008 (1.6 Mb)

Australia Post HQ to change address in 2010

Australia Post has entered into an agreement for the relocation of its headquarters office accommodation to the Southern Cross West Tower, 111 Bourke Street Melbourne. The building will deliver Australia Post a 5 star Green ESD building, which includes a Black Water recycling plant. The Owners’ commitment to ESD issues was a major factor in Australia Post’s decision to relocate to the Southern Cross site.
 

Read more...

Europese Kaderrichtlijn Water

Recent is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. De uitwerking hiervan zal leiden tot nieuwe effluenteisen voor rioolwaterzuiveringen en afvalwaterlozingen van de industrie.

Lees verder...