Publicaties | Overzicht 1996 - 2011

nederlands
english


 
  WelkomOver Triqua InternationalMarktenToepassingenTechnologieënServicesReferentiesPublicatiesContactBegrippenlijst

 15 years Triqua for water with a future!

 
Membrane Modules (Water treatment Academy 2011) Zuivelbedrijf zuivert afvalwater met eerste ‘moving bed biofilm reactor’ in Nederland (Waterforum online 2010)    Aerobe biomassa zuivert afvalwater zuivelproducent (landenwater 2010) EHBO op afstand voor waterzuivering; watertechnologiebedrijf Triqua kijkt wereldwijd achter de schermen mee met procesoperators (NPT 2010) minimale investering, maximale besparing: goed alternatief water zuiveren aan boord van schepen/olieplatforms (navingo maritime & offshore 2010) The MBBR (Offshore News 2010) Case study Oerlemans (MBR Book 2010) MBBR wacht op nieuwe impuls (Waterforum 2009) Afvalwaterzuivering bij extreem weer (Chemie magazine 2009) Clean Ahead Full (shipbuilding industry 2009) Nederlandse hulp bij olie- en gaswinning in Rusland (NPT procestechnologie 2008)  Geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen voor Kaspische Zee; toepassing door Triqua uit Wageningen (Offshore visie 2008) Membrane bioreactor systems safeguard Kashagan’s service water (Offshore mag pennwell 2008) Membraanbioreactor voor fabriek in Sadoedi-Arabië (Petrochem 2008) Nieuw membraan combineert eigenschappen van riet en plaat (Waterforum online 2007) BOO(T)-concept (NPT procestechnologie 2007) Fuji sluit waterkringloop met gecombineerde MBR-RO zuivering (Waterforum online 2007) Eerste resultaten van een nieuw filtratiesysteem voor effluentpolishing (H2O 2007) DELTA versterkt positie met overname Triqua (DELTA Signalen 2006) Triqua en ASPerience bewaken op afstand (H2O 2005) Industry is ready for MBR (H2O 2005) Rotterdam zuivert water (MarineNieuws Alle Hens 2005) Biologische detergenten in twee stappen (Utilities 2005) Inzenders Innovation Award – Triqua (Weekblad Schuttevaer 2004) Dossier: afvalwater en riolering; andere beursproducten Aquatech 2004; Membranen (Land+Water 2004) Thema afvalwater; Ultrafiltratie voor olie/waterscheiding (H2O 2004) Wastewater treatment system on board of the belgian logisic support ship A960 godetia (Belgian Defence Magazine VOX-Direct-Nave News 2004) On board systems; Triqua (The Yacht Report 2003)  Interview met Lex van Dijk, directeur Triqua over de haalbaarheid van kringloopsluiting in de industrie “Iemand moet het lef hebben om zijn hele fabriek om te bouwen.” (Waterforum online 2003)       Gecombineerde know how succesvol (Knowhow Norit 2003) Closing the water cycle (Management & Business 2002)  Kaspische kaviaar bezorgt Wageningers mega-order (de Gelderlander 2002) de TechnoStarter Triqua-reactoren zuiveren water compact en goedkoop; bacteriën en membranen samen sterk (de Ingenieur 2002)       Alternatief voor logistiek lastige vuil watertanks; Triqua ontwikkelt zuiveringssysteem voor afvalwater van binnenschepen (Weekblad Schuttevaer 2002) De impuls van Beverwijk; omvangrijke proef bij noordhollandse rwzi bevestigt succesrol membraanbioreactor (Milieumagazine 2002) Triqua presenteert MBR-projecten (H2O 2002) chemische verfahren ;Bakterien halten Wasser sauber; Membran-Bioreaktor zur Abwasseraufbereitung (CAV 2002) Afvalwaterzuiveringssysteem op booreilanden in de Kaspische zee; Nederlands bedrijf zorgt voor schoon water (Offshore visie 2002) Afvalwaterzuiveringssysteem op booreilanden (NPT procestechnologie 2002) Technologiescan; Membraanbioreactoren (Utilities 2001) Zuiver water in een zee vol olie (NRC 2001) Waste Water Treatment; Dealing with waste (The Motor Ship 2001) Membraanbioreactor moet water van de steur zuiver houden (Utilities 2001) waterzuivering; Triqua timmert aan de weg (Milieumagazine 2001)  Nederlandse waterzuivering naar Kaspische Zee (H2O 2001) Zuiver water voor de Kaspische steur (NRC 2001) Triqua zuivert water voor steur (H2O 2001) New Kashaghan ‘Island’ (Financial Times 2001) Nieuwe ster in waterland; de membraanbioreactor (Milieumagazine 2001) Procesgeïntegreerde toepassingen van MBR technologie bij bedrijven zijn veelbelovend (Milieumagazine 2001) Succes stories; Cleaning up in Europe (IRC Public Webstie – Succes stories 2001) Industrial wastewater MBR at the mill (Water21 2001) Waterverbruik kan fors gereduceerd worden; ‘Kunstnier’ voor papierfabriek (H2O 2001) Treatment of oil-contaminated water from naval warships (Water21 2000) Triqua heer en meester in proces- en watertechnologie (Bennekoms nieuwsblad 2000) Profiel Triqua (Wagenings Universiteits Blad 2000) Shipboard MBR world first (Water21 2000) Microorganismen en zouten bemoeilijken gesloten kringloop Smiths (Wagenings Universiteits Blad 2000) Membraanbioreactorn voor diverse toepassingen (H2O 2000) Membraanbioreactoren voor zuivering en hergebruik van afvalwater; kleinere installaties en minder surplus (Land+Water 2000) Verhoging concurrentiekracht MKB; concept voor sluiting waterkringloop breed toepasbaar (TNO magazine 2000) Hergebruik water bij productie chips; Sluiten waterkringloop milieuvriendelijk en kostenbesparend (VMT 2000) Gesloten systeem spaart milieu; Drontense palingkweker krijgt geld voor nieuwe filterinstallatie (Flevolands Dagblad 1999) Nieuwe fustreiniger met biologische waterzuiveringsinstallatie; Bloembollenexporteur VWS: steeds meer aandacht voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering (MarktVsie 1999) VWS ontwikkelt nieuw apparaat; fustwassen zonder waterverbruik (Bloembollencultuur 1999) Elk huis een eigen waterzuiveringsinstallatie; Triqua sluit de waterkringloop met membranen en bacteriën (periodiek van het kenniscentrum Wageningen) Sluiten van waterkringlopen is groeiende markt; Triqua zuivert afvalwater met membraanbioreactor (WB 1999) VWS introduceert uniek bollenfustwassysteem (Handelswijzer 1999) Kleinschalige zuiveringsinstallatie; geen bruin water meer de sloot in (Pluimveehouderij 1999) Hergebruik van afvalwater in de industrie; de zegeningen van duur grondwater (NRC 1998) Primeur voor nieuwe iba-techniek (Vakblad Riolering 1997) Membraan bioreactor rijzende ster op beurs (Milieumagazine 1996) Combinatietechnieken hebben de toekomst (Land + Water 1996) MemTriq: nieuwe IBA die membraanfiltratie en biologische zuivering combineert (H2O) 

Terug