Nieuws | Testen proefinstallatie waterzuivering Chemie Pack

nederlands
english


 
  WelkomOver Triqua InternationalMarktenToepassingenTechnologieënServicesReferentiesPublicatiesContactBegrippenlijst

Testen proefinstallatie waterzuivering Chemie-Pack in volle gang

Het grondwater op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk bevat verschillende giftige en moeilijk afbreekbare stoffen die in een normale waterzuiveringsinstallatie niet kunnen worden afgebroken. Daarom heeft de werkgroep waterzuivering van de gemeente Moerdijk gekozen voor een procestechnologische benadering om deze stoffen in een proefinstallatie van Triqua af te breken. De testen zijn momenteel in volle gang. In totaal is volgens projectmanager Roland Somers namens  de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant maximaal 250.000 m3 grondwater vervuild in het bodemvolume onder én rondom Chemie-Pack.

Door de ongekende omvang van de brand bij Chemie-Pack is er geen enkel bedrijf in Nederland dat de capaciteit én de vergunning heeft om het vervuilde grond- en regenwater te mogen verwerken. Reden voor de gemeente Moerdijk om met een prototype waterzuivering, geleverd door het bedrijf Triqua BV, ervaring op te doen om de stoffen te verwijderen. De kennis die hierbij wordt opgedaan, gebruikt de provincie om de oplossing voor de bodem- en watervervuiling straks full scale aan te besteden. De testen met het prototype van Triqua zijn momenteel in volle gang. “Wij hebben verschillende soorten water die gezuiverd moeten worden. Daarbij gaat het zeker niet alleen om grondwater. Want om het probleem beheersbaar te houden, hebben we het afgelopen anderhalf jaar al het regenwater opgevangen dat op het terrein is neergedaald. De proefinstallatie heeft momenteel 5000 m3 hemelwater gereinigd”, aldus Somers. “Daarnaast beheersen we met strengen van filters die middels pompcontainers zijn aangesloten op een influent buffer van de waterzuivering de komende één tot twee jaar het grondwaterprobleem. Daarbij gaat het om ongeveer 50.000 m3 water per jaar.” Het huidige protoptype van Triqua heeft een capaciteit van 5 m3 per uur, maar kan volgens Somers eventueel worden geoptimaliseerd naar 10 tot 15m3 per uur. “De afgelopen maanden hebben we verschillende technologieën in de installatie gedurende acht weken getest. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten, maar houden we tevens rekening met het meest optimale scenario voor de grondwaterzuivering. Wij houder er overigens rekening mee dat we bij welke saneringstechniek dan ook altijd een surplus aan water zullen overhouden”, aldus Somers. De hele saneringsoperatie duurt vermoedelijk nog vijf tot tien jaar en is volgens de projectleider begroot op 38 miljoen euro. Er zijn geen indicaties dat het budget wordt overschreden.

bron: Waterforum online, 13 juni 2012

Terug