Triqua

Onttrekken van sterk verontreinigd grondwater

Bodemsanering Chemie-Pack Moerdijk

Artikel Bodemsanering Chemie-Pack Moerdijk Als gevolg van de grote brand op 5 januari 2011 bij het chemicaliën opslag- en mengbedrijf Chemie-Pack Moerdijk kwam een grote hoeveelheid en variëteit aan chemicaliën vrij. Verspreiding over een oppervlakte van acht hectare vond onder andere plaats door het bluswater. De stoffen zijn in de bodem én in de omliggende sloten terecht gekomen.

Bron: Artikel Bodem oktober 2012
Auteurs: Roland Somers, Jeroen Kemperman, Mieke de Boer, Marc van Bemmel en Hans Ramaekers

Bekijk onze projecten