Triqua

Derde Merwede Haven - Nederland

Membraanbioreactor - Zuivering van percolaatwater

Levering van een membraanbioreactor voor de zuivering van percolaatwater. De installatie reduceert de vuillast, afkomstig van het doordruppelde regen- en kwelwater van het stort- en baggerdepot, met meer dan 80%.

Nederland
Afvalverwerkende industrie
BOOT concept (Build, Own Operate and Transfer)

Bekijk onze projecten