Triqua

Friesland Campina Maasdam - Nederland

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) - Zuivelindustrie

Ontwerp en realisatie van een Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) installatie bij zuivelfabrikant FrieslandCampina Maasdam. Dit is de eerste industriële installatie in Nederland en is op 19 maart jl. officieel overgedragen. De capaciteit bedraagt maximaal 66m3 per uur.

Bekijk onze projecten