Triqua

Olie verontreinigd (afval)water in metaal & industrie sector zoals tank cleaning bedrijven en afvalolie verwerkende industrie

Future Filtration - Olie en water scheiden

De uitdaging

Verontreiniging van proces water door olie is een veel voorkomend probleem. Het komt voor in de meest uiteenlopende bedrijven. Deze afvalwater stroom kan niet zonder meer worden geloosd; daarom zal deze vloeistofstroom ter plekke dienen te worden behandeld. Dat is geen gemakkelijke zaak; daar de concentratie sterk fluctueert van enkele deeltjes tot soms duizenden deeltjes (ppm = parts per million).

De olie is ook sterk verdeeld in haar oorspronkelijk vorm, zoals:

  • Vrije olie/verspreide olie (Free oil/dispersed oil)
  • Ge-emulgeerde olie (Emulisifed oil)
  • Opgeloste olie (Dissolved oil)

Meestal zal de olie/water proces stroom een mix van genoemde olie vormen bevatten; er zal een mix aanwezig zijn van zowel type als in druppel groottes. Een scheidingsproces bestaande uit meerdere proces stappen is daarvoor nodig.

De beste technologie voor olie water scheiding

Het scheiden van olie uit een waterstroom kan met behulp van diverse technieken zoals skimming (afromen), flotatie (opdrijven), cylcones , evaporation (verdamping) , mixed media filtratie (met gemengde media zoals active coal , coconut etc) , en membranen (polymere type). Het grote obstakel bij al deze technologieën is dat zij alleen efficiënt werken onder bepaalde condities. Als de afvalwater stroom alleen kleine olie druppels (<10-15 micron) en ge-emulgeerde olie bevat zullen genoemde technieken niet goed of in het geheel niet functioneren.

Aanvullende informatie

Verwijdering van olie uit water

Filtratie met behulp van het SiC Membraan

Scheiden van olie uit water middels “Cross-Flow”principe

Afvalwatertechnologie maakt gebruik van "Cross flow systeem"

Bekijk onze projecten