Triqua

North Atlantic Drilling - Noorwegen

Membraanbioreactor (MBR) - Offshore

De DP West Alpha was door Exxon Mobil ingehuurd om proefboringen uit te voeren in de Arctische wateren van de Kara Zee. Vanwege de stringente regelgeving in de Kara Zee welke opgelegd zijn door de Russische autoriteit werd er, door de cliënt, gekozen voor een MBR systeem.

De order voor een STP gebaseerd op 120 personen werd aan ons toevertrouwd mede door onze ervaringen opgedaan in de Kaspische Zee. De complete waterzuivering werd aan boord geïnstalleerd gedurende een dok periode in het plaatsje Oma (nabij Stavanger) – Noorwegen.  De DP West Alpha is nu werkzaam in het Noorse deel van de Noord Zee.

Bekijk onze projecten