Triqua

Efficiƫnte en ecologische oplossingen

Afvalwaterzuivering

In nauw overleg met de klant realiseert Triqua International op maat gesneden oplossingen in het kader van afvalwaterzuivering. Triqua International voorziet in de groeiende behoefte aan systemen waarbij rekening is gehouden met:

  • Strenge wetgeving voor lozingseisen 
  • Compacte bouw 
  • Hoge veiligheidseisen 
  • Procesgeïntegreerde oplossingen 
  • Hergebruik van water
  • Uitbreiding bestaande zuivering

Hoogwaardige afvalwatersystemen

Traditionele afvalwatersystemen voldoen veelal niet aan de huidige regelgeving. Daarom levert Triqua International hoogwaardige MBR oplossingen die zelfs de zwaarste milieu eisen kunnen doorstaan. Door onze jarenlange ervaring zijn wij voorloper in de MBR technologie. Deze technologie is een vereiste bij waterhergebruik. De systemen worden vermarkt onder de naam MemTriq® (crossflow Membraan Bioreactor) en SubTriq®(submerged Membraan Bioreactor). Indien nodig worden voor- en/of nabehandelingsstappen ingebouwd.

Alternatieven

  • Zijn de lozingseisen minder streng dan bieden wij een zeer economisch aantrekkelijk alternatief, te weten onze Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR).
  • Olie-/waterscheiding wordt toegepast door middel van een lamellenseparator in combinatie met Ultrafiltratie.

Bekijk onze projecten