Triqua

Communaal - Huishoudelijke toepassingen

Afvalwaterzuivering voor waterhergebruik van huishoudelijk afvalwater

Wereldwijd is er steeds meer behoefte aan schoon water. Met name in gebieden waar dit tekort heerst wordt de waterprijs steeds hoger. Hierdoor neemt de vraag naar waterhergebruik toe.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Voor dergelijke toepassingen biedt Triqua International geavanceerde afvalwaterzuiveringsinstallaties (Membraanbioreactoren). De hoge kwaliteit van het gezuiverde water maakt hergebruik aantrekkelijk.

De praktijk van waterhergebruik in Australië

Een mooi voorbeeld van waterhergebruik in een gebied waar waterschaarste heerst, heeft betrekking op onze realisatie van een Membraanbioreactor (SubTriq®) voor een kantorencomplex in Melbourne (Victoria), Australie. Onze installatie wordt ingezet voor de behandeling van het zwarte afvalwater. Vervolgens kan het gezuiverde water worden gebruikt voor toiletspoeling en voor besproeiing van de omliggende groenvoorziening.

Dit systeem voldoet aan ‘Class A standards’ en 5 star green rating. 

Een groot voordeel is het lage energieverbruik van de SubTriq® .

Naast gebieden waar sprake is van waterschaarste is ons systeem uitermate geschikt voor toepassing in afgelegen locaties, bijvoorbeeld grote vakantieparken en golfbaan complexen.

De voordelen van deze aanpak

Onze systemen worden gekenmerkt door:

  • Compact ontwerp 
  • Betrouwbare werking 
  • Onderhouds- & gebruiksvriendelijkheid 
  • Effluent van hoge kwaliteit

Bekijk onze projecten