Triqua

Chemische Industrie

Behandeling van chemisch verontreinigd afvalwater in overeenstemming met de RIVM specifieke richtlijnen

In Januari 2011 kwam een grote hoeveelheid chemicaliën in de omgeving terecht gedurende een massale brand bij Chemie-Pack Moerdijk. Bluswater van velerlei aard werd er gebruikt om het vuur te doven. De complete samenstelling van water en chemicalien kwamen zowel in de bodem en via slootjes alsnog in het grondwater terecht en dit op een terrein van 8 hectare!.

De brandweer produceerde een stoffenlijst met meer dan honderd chemische stoffen en een nog grotere lijst met mogelijke chemische verbindingen. De meesten verbindingen stonden zelfs niet op de lijst van de standard stoffenlijst. RIVM produceerde daarop een “Richtwaarden” lijst zodat de sanering van het terrein naar een veilig te gebruiken “industrieel” terrein kon aanvangen.   

Triqua International werd daarop gevraagd om zowel tests op Laboratorium- als op Pilot schaal uit te voeren met de breedst mogelijk bestaande geavanceerde technieken. Deze technieken zijn zowel de fysisch/chemisch, biologisch, oxidatie, adsorptie als membraan technologie. Dit resulteerde in een basis “Pilot” behandelings-system bestaande uit membraan- en absorptie technologie. De Best Beschikbare Technologie was een vereiste in verband met de benodigde nieuwe vergunningen.

Uiteindelijk werd het system nog gecomplementeerd met een Reversed Osmoses systeem en een Dissolved air flotation systeem. Zie bijgaande flowschema.
Het saneren van het gehele gebied zal nog zeker 5 jaar duren.

Saneren van verontreinigd grondwater en andere stromen met “Pilot schaal tests”

Het proces in bovengenoemde casus resulteerde in de volgende voordelen:

  • “Pilot schaal tests” geeft de best mogelijke praktijk van te gebruikte technologie weer
  • Uitbreiding dan wel reductie van de Pilot Installatie gedurende de tests is mogelijk.
  • Lozing van het water kan na behandeling op open water dan wel op land plaatsvinden. 

Regenwater verontreinigd met olie resten – separatie in praktijk

Olie & Gas Produktie platforms

Triqua International heeft In samenwerking met membraan producent LiqTech (Denemarken) een komplete olie/water scheidingsmoduul ontwikkeld voor het separeren van olie deeltjes uit regenwater ; dit is mogelijk door gebruik te maken van de specifieke SiC membranen. Het regenwater kan een lichte hoeveelheid vrije olie dan wel emulsies bevatten. Volgens de laatste IMO (zee) en Land regels/wetten mag de verontreiniging in het effluent niet meer bedragen dan 5 mg/l; dit is de hoofdreden om ultra-filtratie toe te passen.

De membrane genoemd SemCoMem worden vervaardigd uit Silicon Carbide en zijn licht in gewicht. Het behandelde water kan daarna worden geloosd op zee of rivier (land).

Het boven omschreven proces levert de volgende voordelen op:

  • Een start klare installatie
  • 5 keer de doorzet (flux)  t.o.v. andere keramische membranen
  • Stabiele en duurzame werking in overeenstemming met de Land & Offshore standaards
  • Service & Onderhouds vriendelijk
  • Een kombinatie met een voorafscheiding is mogelijk (bijv. TPS or CPU) 

Bekijk onze projecten