Triqua

Biologische zuivering van afvalwater zonder het gebruik van lucht of zuurstof

Anaërobe afvalwaterzuivering

Triqua International kan anaërobe afvalwaterzuivering leveren door gebruik te maken van bestaande afvalwater systemen gebaseerd op anaëroob korrelslib. Triqua International biedt ontwerp, engineering en realisatie van anaërobe zuiveringsinstallaties, alsmede laboratoriumschaal en pilot testen van anaërobe zuivering en combinaties van anaërobe en Membraan Bioreactor (MBR).

Met laag geconcentreerd afvalwater kan Triqua International de speciaal ontwikkelde Forward Osmose technologie toepassen voor het concentreren van de organische verontreinigingen. Hiermee wordt de anaërobe afvalwaterzuivering een economische oplossing. Verder levert Triqua International een breed scala van verschillende technologieën voor het geval het verder zuiveren van anaërobe effluent vereist is.

Anaërobe afvalwaterzuivering

Anaërobe afvalwaterzuivering is de biologische zuivering van afvalwater zonder het gebruik van lucht of zuurstof. De technologie wordt gebruikt voor de verwijdering van organische vervuiling in afvalwater, slurries en slib. De organische verontreinigingen worden omgezet door anaërobe micro-organismen tot biogas, dat methaan en kooldioxide bevat. Biogas is een hernieuwbare energiebron, die kan worden gebruikt voor elektriciteit en warmte productie.

De slibproductie van het proces is gering en behoeft weinig toevoegingen in de vorm van chemicaliëen.

Anaërobe afvalwaterzuivering kan worden toegepast voor de behandeling van geconcentreerde organische afvalwaterstromen (distilleerderij, brouwerij, voedsel-en drankenindustrie, vervaardiging van papier, petrochemische, etc) te verdunnen. Zelfs gemeentelijk afvalwater (riolering) kan worden behandeld in tropische landen met anaërobe technologie.

Anaërobe zuivering is inmiddels een volwassen technologie. Ten minste 2500 full-scale installaties zijn wereldwijd gerealiseerd voor de behandeling van industrieel afvalwater.

Voordelen Anaërobe systemen

  • lage slibproductie
  • beperkte bedrijfskosten
  • energie uit biogas
  • laag energieverbruik

Bekijk onze projecten