Triqua

Nieuwe revolutionaire membraantechnologie

Forward Osmose

Forward Osmosis, oftewel directe osmose, is een nieuwe membraantechnologie waarmee het mogelijk is bijvoorbeeld industrieel afvalwater te concentreren. Daarnaast kan het ook worden toegepast voor andere doeleinden, bijvoorbeeld productie van proceswater, concentreren van grondstoffen of het winnen van energie uit afvalwater. Het energiegebruik hierbij is minimaal.

Basis principe van Forward Osmosis:

Het Forward osmosis concept maakt gebruikt van een speciaal FO membraan. Dit FO membraan heeft een vergelijkbare scheidingskarakteristiek als een RO membraan. Het membraan heeft echter een andere structuur waardoor het bij uitstek geschikt is voor Forward Osmosis.
Het proces is gebaseerd op osmose (natuurlijk evenwichtsproces), waarbij door stroming van vloeistof (water) door het membraan osmotische verschillen vereffend worden. Dit proces maakt dus geen gebruik van hydrostatische druk (pomp) maar het verschil in osmotische druk. Forward Osmosis membranen houden organische stoffen, mineralen en andere vaste stoffen tegen - vergelijkbaar met Reversed Osmosis (RO) - maar zijn veel minder gevoelig voor fouling, kenmerkend voor drukgedreven membraanprocessen.

Forward osmosis

In hiernaast getoonde voorbeeld is de concentratie aan zouten aan de permeaat kant van het membraan veel hoger dan aan de concentraat kant. Deze oplossing van zouten (bijvoorbeeld zeewater) is de energiebron voor het filtratieproces. Het water verplaatst zich als gevolg van het natuurlijke osmose proces door het membraan en verdunt de zoutoplossing aan de permeaat zijde. Hierdoor ontstaat een geconcentreerde stroom aan de concentraat kant.

Voordelen

Forward Osmosis heeft een aantal unieke technologische voordelen:

 • FO membranen zijn veel minder gevoelig voor fouling, zoals bij drukgedreven processen, waardoor filtratie en concentratie van complexe (afval)water stromen mogelijk is
 • FO is uitstekend geschikt voor de concentratie van grondstoffen, levensmiddelen of afvalstromen met hoge concentratie aan vervuiling of zwevend stof
 • Forward Osmosis is een proces dat nauwelijks tot geen energie vergt

Toepassingen forward osmosis

Forward Osmose technologie kan worden toegepast bij:

 • terugwinning van energie uit afvalwater
 • ontwatering van slib
 • olie & gas
 • algen
 • biobrandstoffen
 • stortplaatsen
 • voedselverwerkende industrie
 • methaan
 • composteren
 • nuclair afvalwater
 • membraanbioreactor

Bekijk onze projecten