Triqua

Uitstekende methode voor de scheiding van water en opgeloste stoffen, olie en zouten.

Membraanfiltratie

Membraanfiltratie is een uitstekende methode voor de scheiding van water en opgeloste stoffen, olie en zouten. Afhankelijk van het doel kan het water worden gezuiverd of kan er sprake zijn van concentratie van waardevolle stoffen of beiden. De poriemaat grootte van het membraan bepaalt welke stoffen er worden tegengehouden. Afhankelijk van de poriemaat grootte worden de membranen ingedeeld in categorieën, zoals afgebeeld in onderstaand schema.

Membraanfiltratie - Overzicht van componenten welke door middel van verschillende membraan typen kunnen worden gescheiden

De volgende soorten membranen kunnen worden onderscheiden op basis van de grootte van de membraanporiën:

  • Micro filtratie  
  • Nano filtratie (ook onder lage druk)
  • Ultra filtratie 
  • Omgekeerde osmose

Mogelijkheden membraanfiltratie

Triqua biedt diverse mogelijkheden, zoals:

  • Olie- waterscheiding
  • Winning of concentratie van grondstoffen
  • Terugwinning van energie
  • Forward Osmose, de nieuwe groene technologie

Bekijk onze projecten