Triqua

Procesgeïntegreerde oplossingen binnen de industrie

Membraanfiltratie terugwinning grondstoffen

Naast afvalwaterzuivering levert Triqua International ook oplossingen ten aanzien van kostenbesparende maatregelen binnen het bedrijfsproces. Terugwinning van waardevolle componenten of het concentreren van uw product zijn daar voorbeelden van.

Het kan dan gaan om bijvoorbeeld de concentratie van producten om zo transportkosten te besparen.

Daarnaast is het mogelijk om door middel van scheiding door membraanfiltratie grondstoffen terug te winnen.

Winning/concentratie grondstoffen in de praktijk

Winning en/of concentratie van waardevolle componenten wordt veelvuldig toegepast in de zuivel- en drankindustrie, waarvan onderstaand een voorbeeld in praktijk.

Fruitsap concentratie 
Aanzienlijke besparingen kunnen worden behaald door het fruitsap in het land van oorsprong te concentreren. Het fruitsap wordt geconcentreerd met behulp van membranen en het concentraat wordt naar de eindklanten getransporteerd waarna het concentraat wordt verdund en verpakt voor distributie.

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals het onderstaande praktijkvoorbeeld laat zien.

Productie van biosurfactants 
In opdracht van een reinigingsmiddelenproducent heeft Triqua International een methode ontwikkeld voor de productie van biosurfactants. Tijdens dit proces vergisten specifieke micro-organismen toegevoerd materiaal voor de productie van biosurfactants. Het is een membraanproces in twee fasen waarin een geconcentreerde biosurfactant oplossing wordt geproduceerd. De biosurfactants worden gebruikt in milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en wasproducten.

Bekijk onze projecten