Triqua

De economisch aantrekkelijke afvalwater oplossing

Moving Bed Biofilm Reactor - MBBR

Met de Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) biedt Triqua International een economisch aantrekkelijke oplossing voor afvalwaterzuivering als de "bulk"  van de vuilvracht verwijderd dient te worden (als kostenreductie) of als er minder strenge lozingseisen gelden.

Goed verwijderingsrendement met MBBR

Via deze methode is het mogelijk om een goed verwijderingsrendement te behalen met een laag energieverbruik. Dit proces wordt toegepast voor de verwijdering van organische stoffen, nitrificatie en denitrificatie.

Met deze toepassing kunnen we een geavanceerde afvalwateroplossing aanbieden voor de industriële en communale markt. Deze oplossingen bieden een aanzienlijke capaciteitsvergroting en verhogen de efficiency van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daarnaast kan de grootte van nieuwe installaties geminimaliseerd worden.

Het MBBR proces kan voor diverse toepassingen worden ingezet om te komen tot het gewenste resultaat. Een en ander is afhankelijk van de kwaliteit van het afvalwater en lozingseisen.

Speciale voordelen zijn te behalen bij industriële afvalwaterzuiveringen waarvan bekend is dat het aktief slib moeilijk bezinkt, zoals bij sommige toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie.

Naast de bouw van een nieuwe installatie is het tevens mogelijk om met deze technologie uw bestaande installatie te verbeteren.

MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor

Voordelen van de MBBR oplossing

  • Kostenbesparend
  • Minimaliseren belasting van de procesoperator
  • Beoogt snel herstel procesverstoring
  • Duurzaam en stabiel
  • Mogelijkheden om uit te breiden op een bestaande installatie
  • Milieuvriendelijk 

Bekijk onze projecten