Triqua

Zuivering volgens IMO regelgeving (scheepsvaart)

Olie- waterscheiding

Naast afvalwaterzuivering levert Triqua International ook olie-/waterscheidingsprocessen. Deze processen worden veelal uitgevoerd met behulp van een plaat-separator systeem. Aangezien de norm dwingt tot het nog verder verwijderen van de oliedeeltjes, zelfs van emulsies, kan het proces worden uitgebreid met de UF membraantechniek.

Onze systemen zijn toepasbaar aan boord van schepen, binnen de offshore en bij haven ontvangstinstallaties. Het bilgewater wordt met dit systeem eenvoudig gezuiverd zodat een effluent van hoge kwaliteit wordt gegarandeerd, conform de IMO regelgeving (MEPC 107.(49)).

Olie-/waterscheiding kan ook toegepast worden in de olie- en gasindustrie. Hiervoor is een excellente membraan kwaliteit gevonden het zogenoemde SiC membraan. Deze weerstaat hoge temperaturen en drukken en kan opereren in een zeer brede pH range.

Olie-/waterscheiding in de praktijk

Scheepvaart:

Triqua International heeft in samenwerking met de Nederlandse Koninklijke Marine een installatie gerealiseerd ten behoeve van de zuivering van het bilgewater van marineschepen en drukwater uit onderzeeërs. Het bilge- en drukwater heeft een hoge concentratie vrije olie en wordt verder geconcentreerd (200 tot 300 maal) met behulp van ultrafiltratie membranen. Het olierijke concentraat wordt afgevoerd voor verbranding en het permeaat wordt gezuiverd in een Membraan Bioreactor. Het effluent van de MBR wordt vervolgens in de haven geloosd.

Landinstallatie: 

Sakhalin Energy Investment Company (SEIC) (Gazprom, Shell, Mitsui and Mitsubishi Ltd.) Voor dit project hebben wij een speciale unit gebouwd, die aan de lokale eisen voldoet. Als eerste worden de vaste stoffen in het water geflocculeerd, waarna een speciaal platenfilter de olie en de vaste stoffen gelijktijdig afscheidt. Daarna worden twee veiligheidsfilters geschakeld, waarna het water de eerste zuivering heeft gehad. De volledige installaties is gebouwd in een zeecontainer, zodat transport geen probleem hoeft te zijn.

De voordelen van olie-/waterscheiding

Het proces van olie-/waterscheiding biedt verschillende voordelen, te weten:

  • Nabehandeling directe lozing op zee (schepen) is mogelijk 
  • Nabehandeling lozing op riool of open water (land) is mogelijk 
  • Lage onderhoudskosten 
  • Lage kosten chemicaliën verbruik 
  • Compact systeem

Bekijk onze projecten