Triqua

RMRS gecertificeerd

Triqua systemen in de Kaspische Zee zijn voorzien van een RMRS type testcertificaat. Triqua is een RMRS erkend fabrikant.

Over het Russisch Maritiem Scheepsregister (RS)

Het classificatiebedrijf Russisch Register werd op 31 december 1913 opgericht na vele jaren ervaring op het gebied van technische supervisie over schepen. In 1923 werd het Russisch Register herdoopt in het ‘Register van de Sovjet-Unie’, daarna het ‘Russisch Maritiem Scheepsregister’ (RS). Sinds 1969 is het RS lid van de Internationale Vereniging van Classificatiebureaus (IACS).

Alle activiteiten van het RS garanderen een hoog niveau van veilige navigatie vastgesteld door de maritieme wereldgemeenschap.

Hoofddoelstellingen

 • zorgdragen voor fysieke veiligheid op zee;
 • zorgdragen voor veilige navigatie voor de scheepvaart;
 • veilig goederenvervoer over zee en binnenwateren;
 • bevordering van milieubescherming.

Voor de nakoming hiervan ontwikkelt en verbetert het RS zijn regels op basis van uitvoerig onderzoekswerk alsmede op basis van de eisen uit de internationale verdragen en wettelijke bepalingen.

Het RS heeft sinds 1993 het interne kwaliteitsbewakingssysteem gehandhaafd dat overeenkomstig ISO 9001 is ontwikkeld. Het RS-kwaliteitsbewakingssysteem is officieel verklaard door de IACS, de RF Gosstandart, en de Oekraïne Gosstandart. Sinds 1999 is het RS de organisatie die door de Europese Unie wordt erkend en treedt het overeenkomstig de Richtlijn van de Raad 94/57/EC en EN 45004 op.

Door het hooggekwalificeerde personeel en een mondiaal netwerk van bureaus kan het RS wereldwijd snelle en betrouwbare diensten verlenen:

 • technische ontwerp beoordeling, onderzoek en publicatie van documenten, certificaten en rapportage over schepen en offshore-installaties evenals scheepsapparatuur, uitrusting, maatregelingen, producten, voorzieningen en materialen, koelinstallaties, laadinrichting, containers;
 • tonnagemeting van schepen en offshore-installaties;
 • technische supervisie over de uitvoering van de bepalingen uit internationale verdragen en uitgifte van relevante certificaten en andere documenten namens verdragsluitende staten in internationale verdragen;
 • certificering van industrieproducten en -processen;
 • certificering van veiligheidsbeleidssystemen van scheepvaartmaatschappijen en schepen in naleving van de Internationale Managementcode voor de veilige exploitatie van schepen en voorkoming van verontreiniging;
 • gegevensanalyse van vaartuigen bij overgang naar een andere klasse en overdracht van informatie op verzoek van scheepseigenaren, maritieme overheidsdiensten, verzekeraars en havenautoriteiten;
 • samenwerking met de maritieme overheidsdiensten en havenautoriteiten tijdens de havencontrole van schepen.