Triqua

Duurzaam waterbeheer

Waterhergebruik en watermanagement

Schoon water wordt schaarser, waardoor wereldwijd de vraag naar duurzaam waterbeheer steeds actueler wordt. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor waterhergebruik.

Wij helpen u graag met het realiseren van een optimale duurzame waterzuiveringsoplossing. Waarbij rekening gehouden wordt met zowel het ecologisch als het economisch rendement.

Met behulp van membraanfiltratie en biologische technieken heeft Triqua International verschillende projecten gerealiseerd waarbij is gekozen voor waterhergebruik.

Waterhergebruik in de praktijk

Offshore 
Behandeling van huishoudelijk afvalwater en proceswater bij offshore olie- en gasfaciliteiten. Het behandelde water is geschikt voor meerdere toepassingen, waaronder toiletspoeling. In dergelijke gebieden gelden zeer strenge eisen omtrent lozing van afvalwater.

Gebieden waar waterschaarste heerst 
Behandeling van huishoudelijk afvalwater van een groot kantorencomplex in Melbourne (Victoria), Australie. Het effluent moet voldoen aan ‘Class A standards’. Dankzij de Triqua International Membraan Bioreactor (SubTriq®) is ‘5 star green rating’ mogelijk.

Papierindustrie 
Realisatie van een Membraan Bioreactor onder thermofiele omstandigheden voor een papierfabriek heeft geleid tot:

  • Gereduceerd gebruik grondwater inname 
  • Gereduceerde afvalwaterlozing 
  • Energiebesparing

Bekijk onze projecten