Triqua

Subsidie OP Oost

Productie glastuinbouw-nutriënten uit mest

Europese Unie - OP Oost

Opure, Triqua International en Fortego Services ontvangen een subsidie voor de volgende activiteit(en):

In de OPURE proefhal wordt de opwerking van varkensmest dunne fractie getest in een 5-tal stappen op pilotschaal:

  1. vergisting zet organisch materiaal om in groene energie en dikke restfractie (ca. 25 % van het ingangstonnage)
  2. biologische stabilisatie verwijdert afbreekbaar restmateriaal en scheidt fosfaten van Ca/Mg af (ca. 10 %)
  3. biologische nitrificatie zet ammoniak om in kaliumnitraten en scheidt humuszuren af (ca. 1 %)
  4. nanofiltratie scheidt fulvinezuren af (ca. 2 %)
  5. membraanindikking levert NPK meststof (ca. 30 %) en zoute permeaatspui (ca. 30 %)

De samenstellende stappen zijn door OPURE reeds op labnivo bestudeerd. De opschaling naar een continuproces wordt mogelijk gemaakt met ontwerp, engineering en bouw van de pilot skids door TRIQUA INTERNATIONAL.

In de 1:50.000 opschaling testen we de juiste schakeling, grenzen van de diverse biologische randvoorwaarden en operationele standtijden. De vrijkomende restfracties worden door FORTECO SERVICES gekarakteriseerd en getest voor nieuwe toepassingen, oa in de glastuinbouw.

Met deze projectpartijen wordt de business case voor installaties met een verwerking van 100.000 ton/jaar stevig onderbouwd.

(klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting)

Over EFRO Oost-Nederland

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamelijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structrurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meet omzet halen uit nieuwe producten.

Bekijk onze projecten