Triqua

SubTriq® voor behandeling van huishoudelijk en goed afbreekbaar afvalwater

SubTriq Membraanbioreactor MBR

De SubTriq® membraanbioreactor is gebaseerd op een filtratie met membranen die ondergedompeld zijn in de biomassa, het zij in de bioreactor zelf of in een aparte tank. De membranen worden in de bioreactor of in een aparte tank geplaatst en de filtratie vindt plaats door het aanbrengen van een vacuüm in het membraan. Membraanvervuiling wordt voorkomen door de stroom van grote luchtbellen langs het membraanoppervlak.

Randvoorwaarden

Onderstaand de randvoorwaarden t.b.v. toepassing submerged Membraanbioreactor:

  • Minder geconcentreerd afvalwater (bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater)
  • Biologisch makkelijk afbreekbaar afvalwater
  • Hogere debieten (> 20m3/h)

Groot voordeel van de submerged Membraanbioreactor is het lage energieverbruik.

Bekijk onze projecten