Triqua

MemTriq® voor behandeling van complexe afvalwaterstromen en lagere debieten

MemTriq Membraanbioreactor MBR

De MemTriq® membraanbioreactor is gebaseerd op een cross-flow filtratie proces. De biomassa wordt gefilterd in een filterinstallatie naast de bioreactor. De membraanmodules worden onder druk in een circulatieloop buiten de bioreactor geplaatst. Membraanvervuiling wordt voorkomen door het gebruik van de turbulentie die wordt gecreëerd door de cross-flow werking van de membranen.

Randvoorwaarden

Onderstaand de randvoorwaarden t.b.v. toepassing cross-flow Membraanbioreactor:

  • Geconcentreerd afvalwater
  • Biologisch moeilijk afbreekbaar afvalwater
  • Kleine poriematen
  • Lagere debieten (< 20m3/h)

Bekijk onze projecten