Triqua

Als u kiest voor het hoogste zuiveringsrendement

Membraanbioreactor (MBR) technologie

Traditionele afvalwatersystemen voldoen veelal niet aan de huidige regelgeving. Daarom levert Triqua International hoogwaardige Membraanbioreactor oplossingen die zelfs de zwaarste milieu eisen kunnen doorstaan. Door onze jarenlange ervaring zijn wij voorloper in de MBR technologie. Deze technologie is een vereiste bij waterhergebruik.

De Membraanbioreactor (MBR) is gebaseerd op het traditionele geactiveerde slibproces, terwijl de scheiding van micro-organismen wordt bereikt door membraanfiltratie.

Voordelen

  • Hoge effluentkwaliteit
  • Lage slibproductie 
  • Zeer stabiel proces
  • Zeer compact ontwerp

Toepassingsgebied:

  • Moeilijk afbreekbaar water (licht slibgevoelig) 
  • Bij beperkte ruimte 
  • Hoge lozingseisen 
  • Hergebruik

Wij bieden twee uitvoeringen van de MBR technologie aan. De MemTriq®  voor de behandeling van complexe waterstromen en ons submerged systeem, de SubTriq® , voor de behandeling van goed afbreekbaar afvalwater en hogere debieten.

Breed scala membraanmodules/leveranciers

Triqua International maakt gebruik van verschillende membraanmodules en werkt samen met diverse membraanleveranciers, aangezien wij voor elke specifieke toepassing onderzoeken wat de beste optie is.

Bekijk onze projecten